Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 2.000 πιπετών PASTEUR για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α.

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια 2.000 πιπετών PASTEUR για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 119,04 € με ΦΠΑ 24% και γ) της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 2.000 πιπετών PASTEUR ΒΑΘΜ/ΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 1 ML.

Να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν προσφορές στο Γραφείο Προμηθειών στο Fax: 2132146728 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gmantevas@ekea.gr, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης της Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. στην ιστοσελίδα του φορέα.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top Skip to content