Επιλογή Αιμοδότη

Πληροφορίες για τον Αιμοδότη

Επιλογή Αιμοδότη

Η απόφαση για την αποδοχή ή απόρριψη ενός αιμοδότη επαφίεται στην κρίση του υπεύθυνου προσωπικού κάθε υπηρεσίας αιμοδοσίας ξεχωριστά. Για να μην ταλαιπωρηθείτε αν έχετε κάποια αμφιβολία, επικοινωνήστε πρώτα με την υπηρεσία αιμοδοσίας που σκοπεύετε να επισκεφθείτε και μιλήστε με κάποιον υπεύθυνο.

Scroll to Top Skip to content