12 Νοεμβρίου 2013

Άρση μέτρων για την ασφάλεια του αίματος έναντι του Ιού του Δυτικού Νείλου Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) βασιζόμενο στην απόφαση της «Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», η οποία αφού έλαβε υπόψη : Τα δεδ
Continue Reading →