17 Φεβρουαρίου 2014

Απόσπαση υπαλλήλων στις Δ.Υ.Πε. και Ε.ΚΕ.Α. κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων 1. Με αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υ
Continue Reading →

14 Απριλίου 2014

Ολοκλήρωση διεθνή διαγωνισμού μοριακού ελέγχου Ολοκληρώθηκε ο διεθνής διαγωνισμός με την υπογραφή των συμβάσεων για την προμήθεια αντιδραστηρίων ελέγχου του αίματος με την μοριακή τεχνική (ΝΑΤ) στα τέσσερα Κέντρα Αίματος της χώρας (Ε.ΚΕ.Α, Παν.Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, Παν. Νοσοκ
Continue Reading →