ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΘΕΜΑ: <<Ενιαίο Ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών>> Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) σε μια προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης και αποδοτικότερης λειτουργίας των συλλόγων και φορέων του εθελοντικού κινήματος αιμοδοσίας συνεργάζεται με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και
Continue Reading →