Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών

Α’ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), ανακοινώνει ότι στα πλαίσια διενέργειας τακτικού ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των Η/Μ εγκαταστάσεων» του Κέντρου, με CPV: 5
Continue Reading →

11 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση Ε.ΚΕ.Α για τον ιό ΖΙΚΑ
Continue Reading →