Δελτίο τύπου Ε.ΚΕ.Α για την ελονοσία

  Δελτίο Τύπου     Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), αρμόδιος φορέας για την εξεύρεση και διατήρηση των εθνικών αποθεμάτων σε αίμα αλλά και για τα μέτρα ασφάλειας του αίματος προς μετάγγιση, επιθυμεί να ενημερώσει και να καθησυχάσει τον πληθυσμό σχετικά με τα πρόσφ
Continue Reading →

16 Αυγούστου 2016 – Επηρεαζόμενες περιοχές απο την ελονοσία (περίοδος μετάδοσης 2016)

                Μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος έναντι του πλασμώδιου της Ελονοσίας – Περίοδος Μετάδοσης 2016 16 Αυγούστου 2016 Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/33/ΕΚ, το Π.Δ. 138/2005 σχετικά με ορισμένες τεχνικές απαιτήσε
Continue Reading →

4 Αυγούστου 2016 – Νέες επηρεαζόμενες περιοχές απο την Ελονοσία

Νέες επηρεαζόμενες περιοχές από την ελονοσία – Περίοδος μετάδοσης 2016.   Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/33/ΕΚ, το Π.Δ. 138/2005 το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν είναι ενδημική για την ελονοσία χώρα, τις σχετικές συστάσεις των εμπειρογνωμόνων
Continue Reading →