Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων ομάδων αίματος

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων ομάδων αίματος, για την κάλυψη αναγκών του Ανοσοαιματολογικού εργαστηρίου του Ε.ΚΕ.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράν
Continue Reading →

Εβδομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Εβδομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας και Κοινωνικής Προσφοράς στο δήμο Νεάπολης-Συκεών από 4 έως 11 Μαρτίου 2017      
Continue Reading →

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΚΕ.Α – ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

«ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» Συγκεντρωτικός Διαγωνισμός Ορολογικού Ελέγχου Αιμοδοτών Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών Θεραπεύοντας παλινωδίες ετών ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο συγκεντρωτικός διαγωνισμός Ορολογικού Ελέγχου του αίματος από 97 αιμοδοσίες σε 4 Κέντρα. Ο διαγωνισμός θ
Continue Reading →