Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας (ΕΑΥΜ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ημερομηνία διενέργειας την 24η /08/2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικής μονάδας (ΕΑΥΜ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ημερομηνία διενέργειας την 24η /08/2017   Δείτε τη διακ
Continue Reading →

Διακήρυξη Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Ε.ΚΕ.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ημερομηνία διενέργειας την 23η /08/2017

Διακήρυξη Επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Ε.ΚΕ.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ημερομηνία διενέργειας την 23η /08/2017     Δείτε τη διακήρυξη σε .pdf
Continue Reading →

Δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας – Χτίζοντας γέφυρες κι όχι τοίχους

  Ο  Δήμος  Μαραθώνα,  μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης , ανταποκρινόμενος  στο κάλεσμα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), αναδεικνύει το ανθρώπινο του  πρόσωπο, χτίζοντας σχέσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς ανάμεσα στους δημότες του, διοργανώνοντας έκτακτη εθελον
Continue Reading →

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, για τη συντήρηση-τεχνική υποστήριξη των Η/Μ εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α.

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, για τη συντήρηση-τεχνική υποστήριξη των Η/Μ εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α.   Δείτε τον διαγωνισμό σε pdf εδώ.
Continue Reading →

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων   Δείτε τον διαγωνισμό σε pdf εδώ.
Continue Reading →

19 Ιουλίου 2017

Μέτρα για την ασφάλεια του αίματος έναντι του Ιού του Δυτικού Νείλου Περίοδος Μετάδοσης 2017 19 Ιουλίου 2017 Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/33/ΕΚ, το Π.Δ. 138 σχετικά με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος καθώ
Continue Reading →

Δελτίο τύπου Δήμου Μαραθώνος

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μαραθώνα (Κ.Ε.Δ.ΜΑ.) πραγματοποίησε συνάντηση στις 13 Ιουλίου 2017 με συλλόγους και φορείς της περιοχής με σκοπό την ενημέρωση για το σχεδιασμό αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συσ
Continue Reading →

Πρόσκληση Δήμου Μαραθώνος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μαραθώνος, σας προσκαλεί σε συνάντηση την Πέμπτη 13/7/2017 και ώρα 19.30 στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο του Δήμου Μαραθώνος στον Κινηματογράφο «Αλίκη» Mε Θέμα: «Την Οργάνωση Εθελοντικώ
Continue Reading →

Δελτίο Τύπου: Συνάντηση επαγγελματιών υγείας αιμοδοσίας

Συνάντηση επαγγελματιών υγείας αιμοδοσίας Την Πέμπτη 29 Ιουνίου στην αίθουσα τύπου του Υπουργείου Υγείας πραγματοποιήθηκε, μετά από πρόσκληση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.),συνάντηση εκπροσώπων των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων των επαγγελματιών υγείας –πλην γιατρώ
Continue Reading →