Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό-τεχνικές στηλών και στερεάς φάσης»

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό-τεχνικές στηλών και στερεάς φάσης», με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696100-6 (
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ιατροτεχνολογικών ειδών

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/02/1340/14/02/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ:96ΟΙΟΡΕ3-2Η2, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ιατροτεχνολογικών ειδών.   Tεχνικές προδιαγραφές των προϊόντω
Continue Reading →

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος

  Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος με συνοδό εξοπλισμό-μοριακή τυποποίηση ερυθροκυτταρικών αντιγόνων», με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις
Continue Reading →