Νέα μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου – Περίοδος μετάδοσης 2018.

Θέμα : Νέα μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου – Περίοδος μετάδοσης 2018.   Σχετ. :  Τα υπ’αριθμ. ΓΠ-6-4757/28-06-2018, ΓΠ-7-5042/10-07-2018, ΓΠ-7-5134/12-07-2018, ΓΠ-7-5223 /16-07-2018, ΓΠ-7-5398 /23-07-2018, ΓΠ-7-5433 /24-07-2018,ΓΠ/5465
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/08/5827/10/08/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ:ΩΣΕ7ΟΡΕ3-76Φ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την: α) την συντήρηση και επισκευή όλων των συστημάτων πυρανίχνευσης, κατάσβεσης (πίνακες, εξοπλισμός), 
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/08/5683/03/08/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ:Ψ5Α0ΟΡΕ3-ΖΙΣ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των εργαστηρίων και της Διοίκησης του Ε.ΚΕ.Α., που ανα
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και χάρτινων ειδών μίας χρήσης

    Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/08/5681/03/08/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ:7807ΟΡΕ3-ΛΤΟ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και χάρτινων ειδών μίας χρήσης για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α., που
Continue Reading →

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΚΕ.Α (3/8/2018)

  Νέα μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου – Περίοδος μετάδοσης 2018   Σε συνέχεια των οδηγιών σχετικά με την ασφάλεια του αίματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου και σύμφωνα με τα έως τις 2/08/2018 δεδομένα του συστήματος επιδημιολο
Continue Reading →