ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΚΕ.Α (30/8/2018)

  ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2018     Δείτε την σχετική  ανακοίνωση σε μορφή pdf πατώντας εδώ    
Continue Reading →

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΚΕ.Α (28/8/2018)

      ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2018   Δείτε την σχετική  ανακοίνωση σε μορφή pdf πατώντας εδώ  
Continue Reading →

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΚΕ.Α (27/8/2018)

  ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ- ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2018       Δείτε την σχετική  ανακοίνωση σε μορφή pdf πατώντας εδώ        
Continue Reading →

«Μεταφέροντας το μήνυμα»

  Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Εθελοντική Αιμοδοσία       Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) ως υπεύθυνος φορέας για το σχεδιασμό και την εκπόνηση προγραμμάτων ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης με στόχο την προώθηση της εθελοντικής
Continue Reading →

Νέα μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου – Περίοδος μετάδοσης 2018.

Θέμα : Νέα μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου – Περίοδος μετάδοσης 2018.   Σχετ. :  Τα υπ’αριθμ. ΓΠ-6-4757/28-06-2018, ΓΠ-7-5042/10-07-2018, ΓΠ-7-5134/12-07-2018, ΓΠ-7-5223 /16-07-2018, ΓΠ-7-5398 /23-07-2018, ΓΠ-7-5433 /24-07-2018,ΓΠ/5465
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/08/5827/10/08/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ:ΩΣΕ7ΟΡΕ3-76Φ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την: α) την συντήρηση και επισκευή όλων των συστημάτων πυρανίχνευσης, κατάσβεσης (πίνακες, εξοπλισμός), 
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/08/5683/03/08/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ:Ψ5Α0ΟΡΕ3-ΖΙΣ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των εργαστηρίων και της Διοίκησης του Ε.ΚΕ.Α., που ανα
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και χάρτινων ειδών μίας χρήσης

    Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/08/5681/03/08/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ:7807ΟΡΕ3-ΛΤΟ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και χάρτινων ειδών μίας χρήσης για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α., που
Continue Reading →

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΚΕ.Α (3/8/2018)

  Νέα μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου – Περίοδος μετάδοσης 2018   Σε συνέχεια των οδηγιών σχετικά με την ασφάλεια του αίματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου και σύμφωνα με τα έως τις 2/08/2018 δεδομένα του συστήματος επιδημιολο
Continue Reading →