Έρευνα αγοράς για την προμήθεια τροχήλατων κρεμαστρών δαπέδου, ξύλινων κρεμαστρών και πλαστικών μπαούλων

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ(Ε.ΚΕ.Α) βάση της υπ΄αριθμ. Πρωτ ΓΠ/10/7536/26-10-2018 Απόφασης της Προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ : 7ΖΡΡΟΡΕ3-ΩΘΒ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια τροχήλατων κρεμαστρών δαπέδου, ξύλινων κρεμαστρών και πλαστικών μπαούλων     Δείτε
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 200 πλαστικών τελάρων μεταφοράς

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/10/7320/18/10/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ: ΨΔ4ΗΟΡΕ3-ΕΥΩ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια 200 πλαστικών τελάρων μεταφοράς  για την κάλυψη αναγκών του Ε.ΚΕ.Α.      
Continue Reading →

29η ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ Σ.Ε.Α & ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΚΩΝ

    Διαβάστε τον απολογισμό της 29ης Αμφικτιονίας Διαβάστε το ψήφισμα της 29ης Αμφικτιονίας    
Continue Reading →

Ψυχοεκπαιδευτικές βιωματικές δράσεις για μαθητές – Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α)

    Ψυχοεκπαιδευτικές βιωματικές δράσεις για μαθητές  Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α)         «Από εμένα σε σένα»              Για μαθητές ΄Δ-Έ-΄ΣΤ Δημοτικού, Α-Β-Γ Γυμνασίου και Ά Λυκείου               Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι             Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από το παιχν
Continue Reading →

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2017 – Ε.ΚΕ.Α

  Δείτε τον ισολογισμό του οικονομικού έτους 2017 σε .pdf
Continue Reading →

Βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς και φοιτητές (Μεταφέροντας το μήνυμα)

  Μεταφέροντας το μήνυμα Βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς και φοιτητές   Οι Θρακομακεδόνες δεν είναι πια μακριά! Αν είσαι εκπαιδευτικός και δουλεύεις με παιδιά στο σχολείο- Αν είσαι φοιτητής παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών- Αν είσαι ευαισθητοποιημένος
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια βαμβακοφόρων ξύλινων στυλεών

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/10/7120/09/10/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ: 6ΔΣ4ΟΡΕ3-ΜΞ5, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια βαμβακοφόρων ξύλινων στυλεών για την κάλυψη αναγκών του Ε.ΚΕ.Α.     Δείτε την έ
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια φωτιστικών LED τύπου πάνελ 60×60 cm

    Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/10/7027/05/10/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ: ΨΛ0ΚΟΡΕ3-5ΚΔ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την: προμήθεια φωτιστικών LED τύπου πάνελ 60×60 cm.     Δείτε την έρευνα αγοράς σε .pd
Continue Reading →