Έρευνα αγοράς για την προμήθεια τοπικών κλιματιστικών μονάδων fan coil units τύπου GALLETI επτά (7) κασσέτες οροφής και τρία (3) δαπέδου εμφανή, για το νέο Εργαστήριο Επεξεργασίας Αίματος του Ε.ΚΕ.Α

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ(Ε.ΚΕ.Α) βάση της υπ΄αριθμ. Πρωτ ΓΠ/11/8091/21-11-2018 Απόφασης της Προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ : Ω7ΖΧΟΡΕ3-Β6Ζ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια τοπικών κλιματιστικών μονάδων fan coil units τύπου GALLETI επτά (7) κασσέτες οροφής και τρία
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου περίπου 300 m2 για το νέο εργαστήριο επεξεργασίας αίματος του Ε.ΚΕ.Α

    Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ(Ε.ΚΕ.Α) βάση της υπ΄αριθμ. Πρωτ ΓΠ/11/8023/19-11-2018 Απόφασης της Προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ : 7ΧΦ9ΟΡΕ3-6ΓΣ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου περίπου 300 m2για το νέο εργαστήριο επεξεργασίας αίμ
Continue Reading →

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ   Στο πλαίσιο δράσεων του Υπουργείου Υγείας για την προώθηση της Αγωγής Υγείας σε εθνικό επίπεδο, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά σε προμήθεια αλουμινοκατασκευών και σιδηροκατασκευών.

  Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά σε προμήθεια αλουμινοκατασκευών και σιδηροκατασκευών.   Δείτε την ανακοίνωση της έρευνας αγοράς σε μορφή PDF.
Continue Reading →