Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για το πλασμώδιο της ελονοσίας

Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για το πλασμώδιο της ελονοσίας   Δείτε τη διακήρυξη σε pdf
Continue Reading →

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Επιστημονικών Οργάνων.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Επιστημονικών Οργάνων. Δείτε τη διακήρυξη σε pdf
Continue Reading →