ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΩΝ

Ενημερωτικό δελτίο Πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των συλλόγων/ομάδων εθελοντών αιμοδοτών και την υλοποίηση εθελοντικών αιμοδοσιών. Δείτε το ενημερωτικό δελτίο πατώντας ΕΔΩ
Continue Reading →

21 Νοεμβρίου 2017 – Αρση μέτρων για την ασφάλεια του αίματος έναντι του πλασμώδιου της ελονοσίας

΄Αρση μέτρων για την ασφάλεια του αίματος έναντι του πλασμώδιου της ελονοσίας   Σε συνέχεια των σχετικών μέτρων για την ασφάλεια του αίματος έναντι του πλασμώδιου της ελονοσίας και λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/33/ΕΚ, το Π.Δ. 138/2005 σχετικά με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις
Continue Reading →

Άρση μέτρων για την ασφάλεια του αίματος έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου.

  Άρση μέτρων για την ασφάλεια του αίματος έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου.   21 Νοεμβρίου  2017 Σε συνέχεια των σχετικών μέτρων για την ασφάλεια του αίματος έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία κυκλοφορίας του ιού, αίρονται
Continue Reading →

21 Αυγούστου 2017 – Μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος έναντι του πλασμώδιου της Ελονοσίας – Περίοδος Μετάδοσης 2017

Μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος έναντι του πλασμώδιου της Ελονοσίας – Περίοδος Μετάδοσης 2017 21 Αυγούστου 2017   Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/33/ΕΚ, το Π.Δ. 138/2005, το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν είναι ενδημική για την ελονο
Continue Reading →

19 Ιουλίου 2017

Μέτρα για την ασφάλεια του αίματος έναντι του Ιού του Δυτικού Νείλου Περίοδος Μετάδοσης 2017 19 Ιουλίου 2017 Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/33/ΕΚ, το Π.Δ. 138 σχετικά με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος καθώ
Continue Reading →

22 Μαΐου 2017 – Μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος έναντι του πλασμωδίου της Ελονοσίας (Περίοδος Μετάδοσης 2017)

  Μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος έναντι του πλασμωδίου της Ελονοσίας – Περίοδος Μετάδοσης 2017   Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/33/ΕΚ, το Π.Δ. 138/2005 σχετικά με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συσ
Continue Reading →

16 Αυγούστου 2016 – Επηρεαζόμενες περιοχές απο την ελονοσία (περίοδος μετάδοσης 2016)

                Μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος έναντι του πλασμώδιου της Ελονοσίας – Περίοδος Μετάδοσης 2016 16 Αυγούστου 2016 Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/33/ΕΚ, το Π.Δ. 138/2005 σχετικά με ορισμένες τεχνικές απαιτήσε
Continue Reading →

4 Αυγούστου 2016 – Νέες επηρεαζόμενες περιοχές απο την Ελονοσία

Νέες επηρεαζόμενες περιοχές από την ελονοσία – Περίοδος μετάδοσης 2016.   Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/33/ΕΚ, το Π.Δ. 138/2005 το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν είναι ενδημική για την ελονοσία χώρα, τις σχετικές συστάσεις των εμπειρογνωμόνων
Continue Reading →

21 Ιουλίου 2016 Ανακοίνωση για Ελονοσία

                                            ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ                                      Μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος έναντι του πλασμώδιου της Ελονοσίας   Περίοδος Μετάδοσης 2016 21 Ιουλίου 2016 Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) λαμβάνοντας υπόψη τ
Continue Reading →

11 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση Ε.ΚΕ.Α για τον ιό ΖΙΚΑ
Continue Reading →