Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για το πλασμώδιο της ελονοσίας

Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για το πλασμώδιο της ελονοσίας   Δείτε τη διακήρυξη σε pdf
Continue Reading →

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Επιστημονικών Οργάνων.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Επιστημονικών Οργάνων. Δείτε τη διακήρυξη σε pdf
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια τοπικών κλιματιστικών μονάδων fan coil units τύπου GALLETI επτά (7) κασσέτες οροφής και τρία (3) δαπέδου εμφανή, για το νέο Εργαστήριο Επεξεργασίας Αίματος του Ε.ΚΕ.Α

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ(Ε.ΚΕ.Α) βάση της υπ΄αριθμ. Πρωτ ΓΠ/11/8091/21-11-2018 Απόφασης της Προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ : Ω7ΖΧΟΡΕ3-Β6Ζ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια τοπικών κλιματιστικών μονάδων fan coil units τύπου GALLETI επτά (7) κασσέτες οροφής και τρία
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου περίπου 300 m2 για το νέο εργαστήριο επεξεργασίας αίματος του Ε.ΚΕ.Α

    Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ(Ε.ΚΕ.Α) βάση της υπ΄αριθμ. Πρωτ ΓΠ/11/8023/19-11-2018 Απόφασης της Προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ : 7ΧΦ9ΟΡΕ3-6ΓΣ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου περίπου 300 m2για το νέο εργαστήριο επεξεργασίας αίμ
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά σε προμήθεια αλουμινοκατασκευών και σιδηροκατασκευών.

  Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά σε προμήθεια αλουμινοκατασκευών και σιδηροκατασκευών.   Δείτε την ανακοίνωση της έρευνας αγοράς σε μορφή PDF.
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια τροχήλατων κρεμαστρών δαπέδου, ξύλινων κρεμαστρών και πλαστικών μπαούλων

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ(Ε.ΚΕ.Α) βάση της υπ΄αριθμ. Πρωτ ΓΠ/10/7536/26-10-2018 Απόφασης της Προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ : 7ΖΡΡΟΡΕ3-ΩΘΒ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια τροχήλατων κρεμαστρών δαπέδου, ξύλινων κρεμαστρών και πλαστικών μπαούλων     Δείτε
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 200 πλαστικών τελάρων μεταφοράς

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/10/7320/18/10/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ: ΨΔ4ΗΟΡΕ3-ΕΥΩ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια 200 πλαστικών τελάρων μεταφοράς  για την κάλυψη αναγκών του Ε.ΚΕ.Α.      
Continue Reading →