Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των Η/Μ εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α

Διακήρυξη  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων,  για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των Η/Μ εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α.   Δείτε τη διακήρυξη σε .pdf
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/08/5827/10/08/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ:ΩΣΕ7ΟΡΕ3-76Φ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την: α) την συντήρηση και επισκευή όλων των συστημάτων πυρανίχνευσης, κατάσβεσης (πίνακες, εξοπλισμός), 
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/08/5683/03/08/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ:Ψ5Α0ΟΡΕ3-ΖΙΣ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των εργαστηρίων και της Διοίκησης του Ε.ΚΕ.Α., που ανα
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και χάρτινων ειδών μίας χρήσης

    Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/08/5681/03/08/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ:7807ΟΡΕ3-ΛΤΟ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και χάρτινων ειδών μίας χρήσης για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α., που
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια μελανοταινιών για τις ανάγκες των εργαστηρίων και της Διοίκησης του Ε.ΚΕ.Α.

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/07/5607/31/07/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ:6ΜΖΣΟΡΕ3-Κ3Φ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια μελανοταινιών για τις ανάγκες των εργαστηρίων και της Διοίκησης του Ε.ΚΕ.Α. που αναφέροντα
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια επίπλων γραφείου

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/07/5195/13/07/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ:6ΘΓΦΟΡΕ6-ΖΧ5, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες της διοίκησης και των εργαστηρίων του Ε.ΚΕ.Α. που αναφέρο
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια στατώ σωληναρίων.

Έρευνα Αγοράς Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/07/5018/09/07/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ:ΨΕΗ5ΟΡΕ3-Η46, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια στατώ σωληναρίων που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη απόφαση. Παρακαλώ όπως αναφερθ
Continue Reading →

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού μοντελοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας αιμοδοσίας στην Αττική.

    Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού μοντελοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας αιμοδοσίας στην Αττική. Δείτε τη διακήρυξη του διαγωνισμού σε μορφή .pdf
Continue Reading →