Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου περίπου 300 m2 για το νέο εργαστήριο επεξεργασίας αίματος του Ε.ΚΕ.Α

    Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ(Ε.ΚΕ.Α) βάση της υπ΄αριθμ. Πρωτ ΓΠ/11/8023/19-11-2018 Απόφασης της Προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ : 7ΧΦ9ΟΡΕ3-6ΓΣ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου περίπου 300 m2για το νέο εργαστήριο επεξεργασίας αίμ
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά σε προμήθεια αλουμινοκατασκευών και σιδηροκατασκευών.

  Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά σε προμήθεια αλουμινοκατασκευών και σιδηροκατασκευών.   Δείτε την ανακοίνωση της έρευνας αγοράς σε μορφή PDF.
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια τροχήλατων κρεμαστρών δαπέδου, ξύλινων κρεμαστρών και πλαστικών μπαούλων

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ(Ε.ΚΕ.Α) βάση της υπ΄αριθμ. Πρωτ ΓΠ/10/7536/26-10-2018 Απόφασης της Προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ : 7ΖΡΡΟΡΕ3-ΩΘΒ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια τροχήλατων κρεμαστρών δαπέδου, ξύλινων κρεμαστρών και πλαστικών μπαούλων     Δείτε
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 200 πλαστικών τελάρων μεταφοράς

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/10/7320/18/10/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ: ΨΔ4ΗΟΡΕ3-ΕΥΩ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια 200 πλαστικών τελάρων μεταφοράς  για την κάλυψη αναγκών του Ε.ΚΕ.Α.      
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια βαμβακοφόρων ξύλινων στυλεών

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/10/7120/09/10/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ: 6ΔΣ4ΟΡΕ3-ΜΞ5, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια βαμβακοφόρων ξύλινων στυλεών για την κάλυψη αναγκών του Ε.ΚΕ.Α.     Δείτε την έ
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια φωτιστικών LED τύπου πάνελ 60×60 cm

    Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/10/7027/05/10/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ: ΨΛ0ΚΟΡΕ3-5ΚΔ, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την: προμήθεια φωτιστικών LED τύπου πάνελ 60×60 cm.     Δείτε την έρευνα αγοράς σε .pd
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια φύλλων Α4, μαξιλάρων και χάρτινων ποτηριών.

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/09/6791/27/09/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α.,  με ΑΔΑ: 6Β2ΠΟΡΕ3ΦΜ2,  πραγματοποιεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια φύλλων Α4, μαξιλάρων και χάρτινων ποτηριών.   Δείτε την έρευνα αγοράς σε .pdf
Continue Reading →

Έρευνα αγοράς: Γραφική ύλη

Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) βάση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/09/6773/26/09/2018 απόφασης της προέδρου του Ε.ΚΕ.Α., με ΑΔΑ: 6ΣΥΖΟΡΕ3-Β2Σ, πραγματοποιεί έρευνα αγορά για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των εργαστηρίων και της Διοίκησης του Ε.ΚΕ.Α.   Δείτε την έρευ
Continue Reading →