Δήμος Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης: 37.821658, 23.775413