Μέτρα πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος έναντι του πλασμώδιου της Ελονοσίας – Περίοδος Μετάδοσης 2020

 

Μετά την πρόσφατη καταγραφή κρούσματος ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης (μετάδοση 1ης γενιάς) και τη σχετική γνωμοδότηση της «Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές» της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Τροπικών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας και λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/33/ΕΚ, το Π.Δ. 138/2005 σχετικά με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος, τα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με την ελονοσία στην Ελλάδα τα τελευταία έτη (μετά το 2009) , τη γνωμοδότηση εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)
σχετικά με τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από την ελονοσία το Ε.ΚΕ.Α αποφάσισε τα κάτωθι : θεωρούνται ως επηρεαζόμενες από ελονοσία περιοχές, με βάση το κρούσμα ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης (μετάδοση 1ης γενιάς) που διαγνώστηκε το 2020 (μέχρι τις 4/09/2020) οι παρακάτω κοινότητες και οικισμοί του Δήμου Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Έβρου : από τη Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας : Ορεστιάδα, Λεπτή, Νέος Πύργος, Παλαιά Σαγήνη, Σάκκος, Θούριο, Νέο Χειμώνιο, Νεοχώρι και από τη Δημοτική Ενότητα Βύσσας η Νέα Βύσσα και η Καβύλη.

Ως εκ τούτου ορίζονται ως ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ από ελονοσία περιοχές, όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας του αίματος, οι κάτωθι :

I. Από την Π.Ε. Έβρου:

A. Από το Δήμο Ορεστιάδας

 1. από τη Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας:
 • Ορεστιάδα
 • Λεπτή
 • Νέος Πύργος
 • Παλαιά Σαγήνη
 • Σάκκος
 • Θούριο
 • Νέο Χειμώνιο
 • Νεοχώρι
 1. από τη Δημοτική Ενότητα Βύσσας :
 • Νέα Βύσσα
 • Καβύλη

 

Δείτε την ανακοίνωση σε pdf.

Scroll to Top