Άρση μέτρων πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου

 

Σε συνέχεια των σχετικών προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια του αίματος έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/33/ΕΚ, το Π.Δ. 138/2005 και την απόφαση της «Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», που έχει ορισθεί από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την οποία εκτιμάται ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις τρέχουσας κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα μετά την 22α Νοεμβρίου 2022 το Ε.ΚΕ.Α αποφάσισε τα παρακάτω :

Επαναταξινομούνται ως ΜΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ από τον Ιό του Δυτικού Νείλου όλοι οι Δήμοι της χώρας ΕΚΤΟΣ από τους Δήμους Παλαμά και Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Ως εκ τούτου οι επηρεαζόμενες και υψηλού κινδύνου περιοχές, για τον ιό του Δυτικού Νείλου διαμορφώνονται ως κάτωθι:

  1. I. Από την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας
  • Δήμος Καρδίτσας
  • Δήμος Παλαμά

Μέτρα για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας :

α)  Οι μονάδες αίματος που συλλέγονται από αιμοδότες που διαμένουν ή εργάζονται στους επηρεαζόμενους δήμους, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να ελέγχονται με τις μοριακές τεχνικές (ΝΑΤ) για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

β)   Σε περίπτωση ενημέρωσης από αιμοδότη για εμφάνιση συμπτωμάτων μετά την αιμοδοσία, η  αιμοδοσία προβαίνει στη δέσμευση της μονάδας και των παραγώγων της.

γ)  Αξιολόγηση καταλληλότητας αιμοδοτών σε μη επηρεαζόμενες ή υψηλού κινδύνου περιοχές

  • Αποκλεισμός από την αιμοδοσία για διάρκεια 28 ημερών υποψήφιων αιμοδοτών μετά από την αποχώρηση τους από επηρεαζόμενες ή υψηλού κινδύνου περιοχές.
  • Κριτήριο αποκλεισμού από την αιμοδοσία επισκέπτη σε περιοχή επηρεαζόμενη ή υψηλού κινδύνου από ιό Δ.Ν είναι τουλάχιστον μία (1) διανυκτέρευση, η οποία περιλαμβάνει την παραμονή τυπικά από τις πρώτες βραδινές έως τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρες δραστηριότητας κουνουπιών)
  • Άτομα που έχουν ιστορικό μόλυνσης από την ιό Δ.Ν, μπορούν να γίνουν δεκτά 120 ημέρες μετά τη διάγνωση.

 

 

Ο Επιστημονικός Δ/ντής του Ε.ΚΕ.Α

 

       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Scroll to Top