Άρση μέτρων πρόληψης για την ασφάλεια του αίματος έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου

 

Σε συνέχεια των σχετικών προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια του αίματος έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/33/ΕΚ, το Π.Δ. 138/2005 και την απόφαση της «Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», που έχει ορισθεί από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την οποία εκτιμάται ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις τρέχουσας κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα μετά την 13η Δεκεμβρίου 2023 το Ε.ΚΕ.Α. αποφάσισε τα παρακάτω :

Επαναταξινομούνται ως ΜΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ από τον Ιό του Δυτικού Νείλου όλοι οι Δήμοι της χώρας . Ευχαριστούμε όλες τις υπηρεσίες αιμοδοσίας για τη συνεργασία τους αλλά και για την προσπάθεια τους να διατηρήσουν ασφαλή την αλυσίδα της μετάγγισης αίματος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.του Ε.ΚΕ.Α
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Scroll to Top