Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια έξι χιλιάδων (6.000) τεμαχίων μολυσματικών χαρτοκιβωτίων για τις ανάγκες του εργαστηρίου για τον έλεγχο για τον ιό Covid-19

                   

                                                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια έξι χιλιάδων (6.000) τεμαχίων μολυσματικών χαρτοκιβωτίων για τις ανάγκες του εργαστηρίου για τον έλεγχο για τον ιό Covid-19

 

Αποφασίζεται:

Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 75/2020 και
την Π.Ν.Π. 64/2020 που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια έξι χιλιάδων
(6.000) τεμαχίων μολυσματικών χαρτοκιβωτίων για τις ανάγκες του εργαστηρίου για τον
έλεγχο για τον ιό Covid-19.

Δείτε την έρευνα αγοράς, πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια έξι χιλιάδων τεμαχίων μολυσματικών χαρτοκιβωτίων

Scroll to Top