Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια 2.000 σετ συλλογής δειγμάτων για εξέταση COVID-19

 

                                                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια 2.000 σετ συλλογής δειγμάτων για εξέταση COVID-19

 

Αποφασίζεται:

Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 75/2020 που
αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 2.000 σετ συλλογής δειγμάτων για
εξέταση COVID-19.

Δείτε την έρευνα αγοράς, πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια 2.000 σετ συλλογής δειγμάτων για εξέταση COVID-19

 

 

Scroll to Top