Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια συσκευών μεταφοράς από ασκό σε ασκό για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια συσκευών μεταφοράς από ασκό σε ασκό για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

 

H έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 3.682,80 € με ΦΠΑ 24% για την προμήθεια 3.000 συσκευών μεταφοράς από ασκό σε ασκό για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top