Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

 

Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 11.558,11 € με ΦΠΑ 24% και γ) της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών καθαριότητας.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

 

 

Scroll to Top