Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια δέκα πενσών παλινδρόμησης για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α.

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια δέκα πενσών
παλινδρόμησης για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 1.612,00 € με ΦΠΑ 24% για την προμήθεια δέκα πενσών παλινδρόμησης για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top