Έρευνας αγοράς για την προμήθεια plexiglass για τη σταθερή αίθουσα Αιμοδοσίας που στεγάζεται στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού έως του ποσού 489,80 € με ΦΠΑ 24% και γ) της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια plexiglass για τη σταθερή αίθουσα Αιμοδοσίας που στεγάζεται στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ. Τα υλικά που θα χρειαστούν αναλυτικά είναι:

  •  Plexiglass 5mm διάφανο 190×70 (1 ΤΜΧ)
  •  Plexiglass 5mm διάφανο 180×70 (2 ΤΜΧ)
  •  Plexiglass 5mm διάφανο 80×70 (2 ΤΜΧ)
  •  Plexiglass 5mm ματ 125×125 (1 ΤΜΧ)

Οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν προσφορές στο Γραφείο Προμηθειών στο Fax: 2132146728 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gmantevas@ekea.gr, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. στην ιστοσελίδα του φορέα. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1413 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ε.ΚΕ.Α.

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf

Scroll to Top