Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 2.000 πιπετών PASTEUR για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α.

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια 2.000 πιπετών PASTEUR για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 119,04 € με ΦΠΑ 24% και γ) της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 2.000 πιπετών PASTEUR ΒΑΘΜ/ΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 1 ML.

Να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν προσφορές στο Γραφείο Προμηθειών στο Fax: 2132146728 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gmantevas@ekea.gr, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης της Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. στην ιστοσελίδα του φορέα.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top