Έρευνα αγοράς για προμήθεια ειδών και αποκατάσταση βλάβης διαρροής

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για προμήθεια ειδών και αποκατάσταση βλάβης διαρροής σε δύο τουαλέτες, στο Εργαστήριο Μοριακού Ελέγχου και στη Διοίκηση του Ε.ΚΕ.Α.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 110,00 € με ΦΠΑ 24% και γ) της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των απαραίτητων
ειδών και της αποκατάσταση βλάβης διαρροής σε δύο τουαλέτες, στο Εργαστήριο Μοριακού Ελέγχου και στη Διοίκηση του Ε.ΚΕ.Α.

Οι ενέργειες αφορούν την αποκατάσταση:

1. Της βλάβης διαρροής στο μπουτόν του νερού της λεκάνης στην τουαλέτα του
Εργαστηρίου Μοριακού Ελέγχου

2. Της βλάβης διαρροής στο μπουτόν του νερού της λεκάνης στην τουαλέτα του πρώτου
ορόφου της Διοίκησης

3. Διακόπτη προχής νερού τροφοδοσίας για τον θερμοψύκτη που θα τοποθετηθεί στο
χώρο στέγασης των εργατών και καθαριστριών

Να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν προσφορές στο Γραφείο Προμηθειών στο Fax: 2132146728 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gmantevas@ekea.gr, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης της Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. στην ιστοσελίδα του φορέα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Ε.ΚΕ.Α. τις εργάσιμες μέρες και ώρες για να δούνε τι ακριβώς χρειάζεται, ώστε να καταθέσουν την προσφορά τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 2132146705.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1899 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ε.ΚΕ.Α.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top