Έρευνα αγοράς για την ετήσια προμήθεια γαντιών λάτεξ μιας χρήσης για την προστασία του προσωπικού του Ε.ΚΕ.Α. από τον ιό COVID- 19

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την ετήσια προμήθεια γαντιών λάτεξ μιας χρήσης για την προστασία του προσωπικού του Ε.ΚΕ.Α. από τον ιό COVID-19

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 75/2020 και την Π.Ν.Π. 64/2020 που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια προμήθεια γαντιών λάτεξ μιας χρήσης για την προστασία του προσωπικού του Ε.ΚΕ.Α. από τον ιό COVID-19.

Πιο συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ SMALL 2005 ΤΜΧ 150.000
ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ XLARGE 2002 ΤΜΧ 20.000

 

Τεχνική Περιγραφή:

ΓΑΝΤΙΑ: Μη αποστειρωμένα. Από φυσικό λατέξ ή από συνθετικό λατέξ ή από διαλύματα φυσικού ή συνθετικού ελαστικού. Χωρίς πούδρα. Με ελάχιστο μήκος 270mm.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα είδη θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.
Για τη διανομή/εισαγωγή/διακίνηση Ι/Π ισχύει η ΔΥ8δ/ΓΠοικ/1348 ΦΕΚ 32/16/1/04 «Οδηγίες Ορθής Πρακτικής Διανομής Ι/Π» για προϊόντα που έχουν επισήμανση CE από ευρωπ. κοιν.
Οργανισμό.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top