Έρευνα αγοράς για την προμήθεια αυτοκόλλητων ταινιών στερέωσης τύπου Transpore για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια αυτοκόλλητων ταινιών στερέωσης τύπου Transpore για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

 

Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 240,69 € με ΦΠΑ 13% για την προμήθεια 1.500 αυτοκόλλητων πλαστικών ταινιών τύπου TRANSPORE για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top