Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού έως του ποσού 20.567,98 € με ΦΠΑ 24% και γ) της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών καθαριότητας.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top