Έρευνα αγοράς για την προμήθεια χειρουργικών μασκών για την προστασία του προσωπικού του Ε.ΚΕ.Α. από τον ιό COVID-19

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια χειρουργικών
μασκών για την προστασία του προσωπικού του Ε.ΚΕ.Α. από τον ιό COVID-19

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

 

Η έγκριση έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 233,73 € με ΦΠΑ 6% και γ) της έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 75/2020 που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου
για την τρίμηνη προμήθεια χειρουργικών μασκών μιας χρήσης.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top