Έρευνα αγοράς για την προμήθεια χιλίων (1.000) στυλεών για τη διενέργεια διαγνωστικής εξέτασης δειγμάτων από τον ιό COVID- 19

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια χιλίων (1.000) στυλεών για τη διενέργεια διαγνωστικής εξέτασης δειγμάτων από τον ιό COVID-19

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, και β) της έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 75/2020 που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια χιλίων (1.000) στυλεών για τη διενέργεια διαγνωστικής εξέτασης δειγμάτων από τον ιό COVID-19

Τεχνική περιγραφή:

  •  Στειλεός με άξονα αλουμινίου ή πλαστικού, με εγκοπή και βύσμα από συνθετικό υλικό ή Dacron. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όχι βαμβακοφόροι, ξύλινοι στειλεοί.
  •  Οι στειλεοί συνοδεύονται από αντίστοιχο φιαλίδιο μεταφοράς που εμπεριέχει ειδικό υλικό μεταφοράς ιών ποσότητας 2-3 ml.
  •  Τα ανωτέρω υλικά να μη χρειάζονται φύλαξη σε ψυγείο ως τη χρήση τους, να είναι αποστειρωμένοι ανά ένας, κατάλληλοι για λήψη δείγματος για εξέταση COVID-19.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το είδος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. Για τη διανομή/εισαγωγή/διακίνηση Ι/Π ισχύει η ΔΥ8δ/ΓΠοικ/1348 ΦΕΚ 32/16/1/04 «Οδηγίες Ορθής Πρακτικής Διανομής Ι/Π» για προϊόντα που έχουν επισήμανση CE από ευρωπ. κοιν. Οργανισμό.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top