Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 2.000 σετ συλλογής δειγμάτων για εξέταση COVID-19

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια 2.000 σετ συλλογής δειγμάτων για εξέταση COVID-19

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

H έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 75/2020 που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 2.000 σετ συλλογής δειγμάτων για εξέταση COVID-19.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top