Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 300.000 προεκτυπωμένων φύλλων των 6 ετικετών που προορίζονται για τον έλεγχο για τον ιό Covid-19

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια 300.000 προεκτυπωμένων φύλλων των 6 ετικετών που προορίζονται για τον έλεγχο για τον ιό Covid-19

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

 

Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, και β) της έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 75/2020 που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 300.000 προεκτυπωμένων φύλλων
των 6 ετικετών που προορίζονται για τον έλεγχο για τον ιό Covid-19 σύμφωνα με την κάτωθι τεχνική περιγραφή:

Τεχνική περιγραφή για προεκτυπωμένες ετικέτες γραμμωτού κώδικα:

1. Κωδικοποίηση συμβατή με code 128 που θα διατεθεί από το Ε.ΚΕ.Α
2. Να παραδίνονται σε μπλοκ των 50 φύλλων
3. Κάθε φύλλο περιέχει 6 ετικέτες διαστάσεων 1” X 2 ¼” και κάθε φύλλο θα αντιστοιχεί σε μία αιμοληψία
4. Το χάραγμα για το διαχωρισμό των ετικετών από το σιλικονόχαρτο να πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη αποκόλληση των ετικετών από το σιλικονόχαρτο.
5. Οι ετικέτες θα πρέπει να είναι αναγνώσιμες από τους αναλυτές εργαστηρίων ελέγχου αίματος.
6. Η εκτύπωση θα πρέπει να γίνεται σε εκτυπωτές laser υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον 1200dpi). Να είναι ανεξίτηλη (να μην επιτρέπει την αποσύνθεση της ετικέτας ή του υλικού εκτύπωσης που μπορεί να επηρεάσει την αναγνωσιμότητα) ανεξάρτητα από τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την ανάγνωση τους.
7. Οι προτυπωμένες ετικέτες, να εκτυπώνονται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται αποκωδικοποίηση.
8. Οι γραμματοσειρές που έχουν επιλεγεί για τις ετικέτες πρέπει να επιτρέπουν τη διαφοροποίηση μεταξύ παρόμοιων χαρακτήρων (π.χ. 0 / Ο και 1 / Ι).

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

 

 

Scroll to Top