Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 4.000 εμφιαλωμένων νερών των 500 ml, τα οποία προορίζονται για χρήση από εθελοντές αιμοδότες κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια 4.000 εμφιαλωμένων νερών των 500 ml, τα οποία προορίζονται για χρήση από εθελοντές αιμοδότες κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

 

Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 433,92 € με ΦΠΑ 13% και γ) της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 4.000 εμφιαλωμένων νερών των 500 ml, τα οποία προορίζονται για χρήση από εθελοντές αιμοδότες κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top