Έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση του ήδη υπάρχοντος χώρου ανάλυσης δειγμάτων covid-19.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

 

Επειδή αυξήθηκε ο αριθμός ελέγχων των δειγμάτων για covid-19 και απαιτείται επέκταση του  εργαστηρίου για την άμεση αντιμετώπιση και τον έλεγχο της πανδημίας και για επιτακτικούς
λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας, Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, και β) της έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 75/2020 που αφορά  στην ανάδειξη αναδόχου για τη διαμόρφωση του ήδη υπάρχοντος χώρου ανάλυσης δειγμάτων covid-19.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top