Έρευνα αγοράς για την προμήθεια πλαστικών χρωμάτων

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια πλαστικών χρωμάτων για την συντήρηση της σταθερής αίθουσα αιμοδοσίας στο Αιγάλεω

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 14,00 € με ΦΠΑ 24% και γ) της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πλαστικών χρωμάτων για την συντήρηση της σταθερής αίθουσα αιμοδοσίας στο Αιγάλεω.

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top