Έρευνα αγοράς για την προμήθεια εκατό (100) πλαστικών λαβίδων μίας χρήσης

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια εκατό (100) πλαστικών λαβίδων μίας χρήσης για σφράγισμα σωλήνων για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α.

Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 99,20 € με ΦΠΑ 24% και γ) της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εκατό (100) πλαστικών λαβίδων μίας χρήσης για σφράγισμα σωλήνων για τις ανάγκες του Ε.ΚΕ.Α. σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές. Τεχνικές προδιαγραφές: Πλαστικές λαβίδες σφράγισης σωλήνων για το ασφαλές σφράγισμα πλαστικών σωλήνων, καθετήρων, ασκών, κ.λ.π.

Να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν προσφορές στο Γραφείο Προμηθειών στο Fax: 2132146728 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gmantevas@ekea.gr, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης της Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. στην ιστοσελίδα του φορέα.

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf

Scroll to Top