Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ποδιές, ποδονάρια, χειρουργικά καπέλα) για το Εργαστήριο εξέτασης δειγμάτων για τον ιό COVID-19

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, και β) της έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 75/2020 που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ποδιές, ποδονάρια, μάσκες FFP2) για το Εργαστήριο εξέτασης δειγμάτων για τον ιό COVID-19.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top