Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 300 ατομικών προστατευτικών φορμών από μολυσματικές ουσίες, μιας χρήσης

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια 300 ατομικών προστατευτικών φορμών από μολυσματικές ουσίες, μιας χρήσης, για το προσωπικό που απολυμαίνει το χώρο του Εργαστηρίου εξέτασης δειγμάτων από τον ιό COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, και β) της έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 75/2020 που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 300 ατομικών προστατευτικών φορμών από μολυσματικές ουσίες, μιας χρήσης, για το προσωπικό που απολυμαίνει το χώρο του Εργαστηρίου εξέτασης δειγμάτων από τον ιό COVID-19.

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top