Έρευνα αγοράς για την προμήθεια αυτοματοποιημένου ρομποτικού συστήματος

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια αυτοματοποιημένου ρομποτικού συστήματος για τη δεξαμενοποίηση (POOLING) δειγμάτων για το Εργαστήριο εξέτασης δειγμάτων για τον ιό COVID-19

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, και β) της έρευνας αγοράς, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 75/2020,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αυτοματοποιημένου ρομποτικού συστήματος για τη δεξαμενοποίηση (POOLING) δειγμάτων για το Εργαστήριο εξέτασης δειγμάτων για τον ιό COVID-19.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top