Έρευνα αγοράς για εργασίες υπόγειας ηλεκτροδότησης

 

Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για εργασίες υπόγειας ηλεκτροδότησης (υπόγεια όδευση εντός πλαστικών σωλήνων) εξωτερικού container εγκατεστημένο στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 781,20 € με ΦΠΑ και γ) της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για εργασίες υπόγειας ηλεκτροδότησης (υπόγεια όδευση εντός πλαστικών σωλήνων) εξωτερικού container εγκατεστημένο στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α. Να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν προσφορές στο Γραφείο Προμηθειών στο Fax: 2132146728 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gmantevas@ekea.gr, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης της Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. στην ιστοσελίδα του φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Ε.ΚΕ.Α. τις εργάσιμες μέρες και ώρες για να μελετήσουν τον χώρο και το είδος της συγκεκριμένης εργασίας, ώστε να καταθέσουν την προσφορά τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 2132146705.

 

Δείτε την έρευνα αγοράς σε pdf.

Scroll to Top