Κατηγορίες Αιμοδοτών

Πληροφορίες για τον Αιμοδότη

Κατηγορίες Αιμοδοτών

Διαφορετικά είδη αιμοδοσίας

Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό που δίνεις είναι ολικό αίμα, το οποίο συνήθως επεξεργαζόμαστε και φτιάχνουμε τρία προϊόντα (που εσύ δεν τα βλέπεις άμεσα) και τα οποία μεταγγίζονται στους ασθενείς ανάλογα με τις ανάγκες τους. Υπάρχουν όμως και άλλες μορφές αιμοδοσίας.

Αυτόλογη προκατάθεση αίματος

Με την αυτόλογη προκατάθεση αίματος, επιλέγεις σε συνεννόηση πάντα με τον γιατρό σου, να μεταγγιστείς εφόσον το χρειάζεσαι με το δικό σου αίμα.

Κατευθυνόμενη αιμοδοσία

Όπως και η αυτόλογη, αποτελεί μια λύση σε ειδικές και εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, όπου προκειμένου να μεταγγιστεί ένας ασθενής απαιτείται η μονάδα αίματος να διαθέτει “ειδικά” χαρακτηριστικά.

Αιμοπεταλιαφαίρεση

Κατά τη διάρκεια της αιμοπεταλιαφαίρεσης συλλέγουμε τα αιμοπετάλια σου και το πλάσμα ενώ τα ερυθρά επιστρέφονται σε εσένα. Αυτά τα αιμοπετάλια τα χρησιμοποιούμαι σε ασθενείς με λευχαιμία, απλαστική αναιμία και άλλες παθήσεις του αίματος.

Scroll to Top