Αυτόλογη Προκατάθεση

Πληροφορίες για τον Αιμοδότη

Αυτόλογη Προκατάθεση

Σε μερικές περιπτώσεις, το να δώσεις αίμα για δική σου χρήση (μετάγγιση) μπορεί να αποτελεί μία εναλλακτική λύση μετάγγισης. Αυτή λέγεται αυτόλογη μετάγγιση: προσφέρεις το δικό σου αίμα προκειμένου να το μεταγγιστείς το επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα.

Πότε μπορεί να γίνει;

Πρόκειται να χειρουργηθείς; Εάν ο ιατρός σου πιστεύει ότι θα χρειασθείς αίμα, τότε μπορείς να συζητήσεις το θέμα της αυτόλογης προκατάθεσης αίματος. Οι έγκυες γυναίκες μπορούν να συμπεριληφθούν με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν επιπλοκές κατά τη κύηση.
Μπορείς να συμμετέχεις σε πρόγραμμα αυτόλογης προκατάθεσης εάν:

 • Ο χειρουργός σου προβλέπει ότι θα χρειαστείς αίμα και συμφωνεί με τη διαδικασία.
 • Η γενικότερη κατάσταση της υγείας σου το επιτρέπει και συμφωνεί για αυτό ο ιατρός της αιμοδοσίας.
 • Είσαι μεταξύ 12 και 70 ετών και ζυγίζεις τουλάχιστον 50kg.
 • Πληρείς τις περισσότερες από τις προϋποθέσεις για μία απλή αιμοδοσία.
 • Η αρτηριακή σου πίεση και οι σφίξεις σου είναι φυσιολογικές.
 • Τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης σου είναι από 11g και πάνω.

Ποιος δεν μπορεί να συμμετέχει;

Δεν μπορείς να συμμετέχεις σε πρόγραμμα αυτόλογης προκατάθεσης αίματος εάν:

 • Έχεις ιστορικό καρδιοπάθειας, ανευρύσματος ή εγκεφαλικού.
 • Έχεις παθήσεις αναπνευστικού όπως άσθμα ή πνευμονικό εμφύσημα.
 • Μη καλά ρυθμιζόμενο ινσουλίνο-εξαρτώμενο διαβήτη.
 • Σπασμούς κατά την παιδική ηλικία.
 • Μερικές μορφές καρκίνου, αιμορραγικές διαταραχές και άλλες αιματολογικές κακοήθειες.
 • Οδοντικές εργασίες τρείς ημέρες ή λιγότερο πριν την αιμοδοσία.
 • Πρόσφατη αγωγή με αντιβιοτικά ή λοίμωξη, εκτός και εάν σου επιτραπεί μετά από λεπτομερή ιατρικό έλεγχο.
 • Υπάρχουν εξαιρέσεις όπου άτομα με αυτές τις καταστάσεις μπορούν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα αυτόλογης υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού και του ειδικού ιατρού.

Ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της αυτόλογης είναι ότι θα μεταγγιστείς με το δικό σου αίμα κι αυτό θα είναι διαθέσιμο όταν θα το χρειαστείς. Επίσης δεν υπάρχει ο κίνδυνος ανεπιθύμητων παρενεργειών λόγω ασυμβατότητας ή πιθανότητα μετάδοσης λοιμώξεων.

Από την άλλη πλευρά, η όλη διαδικασία είναι σχετικά χρονοβόρα λόγω των ειδικών διαδικασιών, συλλογής και αποθήκευσης, που πρέπει να τηρούνται. Επιπλέον το αίμα σου μπορεί να λήξει εάν για κάποιο λόγο αναβληθεί το χειρουργείο σου. Επιπλέον εάν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου σου αιμορραγήσεις και χρειαστείς περισσότερο αίμα τότε ο χειρούργος θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει και άλλο αίμα, εκτός από το δικό σου.

Άλλα σημαντικά θέματα

 • Το αίμα που προέρχεται από αυτόλογη προκατάθεση δεν μπορεί να ενταχτεί στο απόθεμα αιμάτων της αιμοδοσίας, εάν εσύ δεν το χρειαστείς. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν ο δότης ήταν προηγουμένως εθελοντής αιμοδότης και πληρούσε τα κριτήρια αιμοδοσίας.
 • Ακόμη και εάν ο θεράπων ιατρός συστήνει την αυτόλογη, η αιμοδοσία διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχθεί να την πραγματοποιήσει εάν πιστεύει ότι δεν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Πιστεύεις  ότι μπορείς να ενταχθείς σε πρόγραμμα αυτόλογης;
Επικοινώνησε με τον ιατρό σου και μετά με την αιμοδοσία του νοσοκομείου όπου θα χειρουργηθείς και συζήτησε το με τον υπεύθυνο ιατρό.

Scroll to Top