Δότες Αιμοπεταλίων

Πληροφορίες για τον Αιμοδότη

Δότες Αιμοπεταλίων

Μιλάμε για προσφορά αιμοπεταλίων, γνωστή σαν Αιμοπεταλιαφαίρεση, όταν τα αιμοπετάλια, συλλέγονται επιλεκτικά από το αίμα του εθελοντή αιμοδότη. Αποθηκεύονται και μεταγγίζονται σε ειδικές ομάδες ασθενών.

Η διαδικασία

Όπως και για κάθε προσφορά αίματος έτσι και σε αυτή την περίπτωση οι δότες πρέπει να πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια αποδοχής.

Ολικό αίμα συλλέγεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο (μέσω ειδικού μηχανήματος)  όπως και σε μια απλή αιμοδοσία και στην συνέχεια διαχωρίζεται στα συστατικά του, πλάσμα, ερυθρά και αιμοπετάλια. Μόλις συλλεχθεί η κατάλληλη ποσότητα αιμοπεταλίων, τα ερυθρά και το πλάσμα επιστρέφονται πίσω στον αιμοδότη (μέσω της ίδιας γραμμής, δεν χρειάζεται άλλο τρύπημα). Η όλη διαδικασία διαρκεί περισσότερο από τη συνηθισμένη αιμοδοσία, περίπου μία ώρα.

Σχετικά με τα αιμοπετάλια

Τα αιμοπετάλια παίζουν σημαντικό ρόλο στην πήξη του Αίματος και προφυλάσσουν από σημαντική αιμορραγία. Οι μεταγγίσεις αιμοπεταλίων χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενών με λευχαιμία, απλαστική αναιμία και άλλες αιματολογικές διαταραχές.

Χρόνος Συντήρησης

Τα αιμοπετάλια που συλλέγονται έχουν μικρό χρόνο ζωής, μόλις πέντε ημέρες, για αυτόν τον λόγο πρέπει να συλλέγονται συχνότερα. Αυτή είναι και η αιτία που οι αιμοπεταλιοδότες καλούνται να προσφέρουν αιμοπετάλια νωρίτερα σε σχέση μα αυτούς που προσφέρουν ολικό αίμα.

Πως μπορεί να πραγματοποιηθεί;

Αιμοπεταλιαφαιρέσεις δεν πραγματοποιούν όλες οι υπηρεσίες αιμοδοσίας. Συνήθως οι υπηρεσίες που εξυπηρετούν αιματολογικούς ή ογκολογικούς ασθενείς, έχουν και τμήμα αιμοπεταλιαφαίρεσης. Διάβασε εδώ ποιες υπηρεσίες διαθέτουν τμήμα αιμοπεταλιαφαίρεσης. Πριν πας στην αιμοδοσία επικοινώνησε με αυτήν για να μάθεις το πρόγραμμα.

Scroll to Top