Εθελοντές Αιμοδότες

Πληροφορίες για τον Αιμοδότη

Εθελοντές Αιμοδότες

Ορισμός εθελοντικής μη αμειβόμενης αιμοδοσίας

Η αιμοδοσία θεωρείται «εθελοντική και μη αμειβόμενη» αν ο αιμοδότης δίνει το αίμα με τη θέληση του/της, χωρίς να δέχεται αμοιβή, είτε σε χρήμα είτε σε άλλο είδος που θεωρείται ότι υποκαθιστά το χρήμα. Στην αμειβόμενη αιμοδοσία περιλαμβάνεται και άδεια από την εργασία, αν υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για την αιμοδοσία κα τη μεταφορά. Μικρά δώρα όπως αναψυκτικά και μεταφορικά, δεν αντιβαίνουν στους όρους της εθελοντικής, μη αμειβόμενης αιμοδοσίας.

(Σύσταση R-(88)4 περί ευθυνών των υγειονομικών αρχών στον τομέα αιμοδοσίας)

Scroll to Top