Συγγενικό Περιβάλλον

Πληροφορίες για τον Αιμοδότη

Συγγενικό Περιβάλλον

Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η Κατευθυνόμενη Αιμοδοσία. Αυτή χρειάζεται όταν κάποιος ασθενής (συνήθως πολυμεταγγιζόμενος) χρειάζεται αίμα πολύ συγκεκριμένης ομάδας (ίδιας με τη δική σου και σε άλλο σύστημα ομάδων εκτός από το ΑΒΟ και Ρέζους), και το οποίο δεν υπάρχει τη συγκεκριμένη στιγμή στα διαθέσιμα αποθέματα αίματος.

Πότε επιτρέπεται;

Όπως η αυτόλογη προκατάθεση έτσι και η κατευθυνόμενη αιμοδοσία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά στο εθελοντικά προσφερόμενο αίμα, αλλά μόνο για ειδικές περιπτώσεις.

Πως μπορεί να πραγματοποιηθεί;

Η Κατευθυνόμενη Αιμοδοσία (designated donation) απαιτεί ακριβή προγραμματισμό. Πριν πραγματοποιηθεί η μετάγγιση, χρειάζεται να ελεγχθούν και επεξεργαστούν οι συγκεκριμένες μονάδες αίματος. Ο αιμοδότης και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πληροί τις γενικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τους κανονικούς εθελοντές αιμοδότες.

Scroll to Top