Υπηρεσίες Αιμοδοσίας

Πληροφορίες για τον Αιμοδότη

Υπηρεσίες Αιμοδοσίας

Κάθε χρόνο σε όλες τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας συλλέγονται περίπου 600.000 μονάδες αίματος βοηθώντας αντίστοιχο αριθμό ανθρώπων, να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Εκτός από τη συλλογή των απαραίτητων μονάδων αυτές οι υπηρεσίες ελέγχουν και επεξεργάζονται το προσφερόμενο αίμα συμβάλλοντας με ουσιαστικό τρόπο στην ασφάλεια της αλυσίδας της μετάγγισης.

Τι γίνεται αφού δώσεις αίμα;

Μετά το τέλος της αιμοδοσίας όλες οι μονάδες αίματος μεταφέρονται στα εργαστήρια για έλεγχο και επεξεργασία. Αυτό πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα μετά το πέρας των αιμοληψιών έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επεξεργασία και παρασκευή όσο το δυνατόν περισσότερων προϊόντων αίματος.

Επιλογή - Επεξεργασία

Μόλις οι μονάδες αίματος φθάσουν στο εργαστήριο, διαχωρίζονται ανάλογα με το προϊόν που πρόκειται να παρασκευαστεί, ζυγίζονται, φυγοκεντρούνται και επεξεργάζονται στη συνέχεια για παρασκευή παραγώγων όπως συμπυκνωμένα ερυθρά, πρόσφατο κατεψυγμένο πλάσμα και αιμοπετάλια. Ανάλογα τις ανάγκες μπορεί να υποστούν και περαιτέρω επεξεργασία όπως π.χ λευκαφαίρεση.

Ορολογικός έλεγχος διαλογής - Μοριακός έλεγχος και ομάδες αίματος

Από κάθε αιμοδότη μαζί με την μονάδα αίματος συλλέγονται και τρία δείγματα, τα οποία πηγαίνουν στα αντίστοιχα εργαστήρια. Ένα δείγμα προορίζεται για τον έλεγχο διαλογής όπου ελέγχονται για HIV, ηπατίτιδα Β και C, HTLV και σύφιλη. Ένα άλλο δείγμα αποστέλλεται στα κεντρικά εργαστήρια για τον μοριακό έλεγχο της ηπατίτιδας Β και C και για τον ιό HIV, ενώ το τρίτο δείγμα προορίζεται για τον έλεγχο της ομάδας αίματος.

Σήμανση - Αποθήκευση

Μετά το τέλος των ελέγχων στις  μονάδες αίματος τοποθετούνται ειδικές ετικέτες που αναγράφουν τα αποτελέσματα των ελέγχων και την ομάδα αίματος (η διαδικασία αυτή ονομάζεται σήμανση) καθώς και το όριο λήξης και στη συνέχεια οι μονάδες τοποθετούνται στα ψυγεία έτοιμες πλέον να διατεθούν σε όποιον τις έχει ανάγκη. Οι συνθήκες αποθήκευσης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.

Scroll to Top