Ασφάλεια του Αίματος

Πληροφορίες για τον Αιμοδότη

Ασφάλεια του αίματος

Όλα γίνονται προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι ασφαλής. Ασφαλής όχι μόνο για τους μεταγγιζόμενους αλλά και για τους αιμοδότες. Για αυτό τον λόγο ακολουθούνται πολύ αυστηρές, τεκμηριωμένες  διαδικασίες, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η επιλογή του αιμοδότη

Οι αιμοδότες επιλέγονται προσεκτικά με βάση το ιστορικό τους και το σχετικό ερωτηματολόγιο που εστιάζεται σε θέματα υγείας και τρόπου ζωής, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν μπορούν να γίνουν αιμοδότες. Πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι όλοι οι υποψήφιοι αιμοδότες ανέχονται την σχετικά γρήγορη απώλεια του 10% του συνολικού όγκου αίματος τους χωρίς να παρουσιάσουν κάποιο πρόβλημα καθώς επίσης και ότι το προσφερόμενο αίμα δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για τους μελλοντικούς αποδέκτες.

Πως αντιμετωπίζουμε τα μεταδιδόμενα νοσήματα

Κάθε σετ αιμοληψίας, είναι καινούργιο αποστειρωμένο και καταστρέφεται αμέσως μετά την αιμοληψία. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κολλήσεις οτιδήποτε κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας. Για την ασφάλεια των μεταγγιζόμενων ασθενών, κάθε μονάδα αίματος ελέγχεται για AIDS, σύφιλη, ηπατίτιδα B και C και για τον ιό HTLV. Λόγω της ύπαρξης της περιόδου του παραθύρου (περίοδος στην οποία δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε την παρουσία κάποιου ιού, παρά το γεγονός ότι αυτός υπάρχει) οι αιμοδότες κάθε φορά συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο σχετικά με τον τρόπο ζωής τους και αποκλείονται από την αιμοδοσία όταν υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του αίματος.

Έλεγχος και Απελευθέρωση Προϊόντων

Όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει να είναι αρνητικά προκειμένου μία μονάδα αίματος να σημανθεί (να μπουν δηλαδή οι κατάλληλες ετικέτες) και να τεθεί στην κυκλοφορία. Μονάδα αίματος η οποία είναι θετική για οποιαδήποτε εξέταση αποσύρεται, μπαίνει σε καραντίνα και στη συνέχεια αχρηστεύεται. Σε αυτήν πραγματοποιούνται επιπλέον έλεγχοι προκειμένου να επιβεβαιωθεί το θετικό αποτέλεσμα, και στη συνέχεια ο αιμοδότης της συγκεκριμένης μονάδας αίματος ειδοποιείται εμπιστευτικά και καλείται για επανέλεγχο και ιατρική καθοδήγηση.

Πρόσθετες διαδικασίες προκειμένου να έχουμε ασφαλές αίμα

  • Η σταθερή διατήρηση συστηματικών εθελοντών αιμοδοτών, αποδεικνύονται ως η ασφαλέστερη πηγή αίματος.
  • Η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των αιμοδοτών.
  • Η χρήση έγκυρων και πιστοποιημένων test τόσο για τον έλεγχο διαλογής όσο και για τον επιβεβαιωτικό έλεγχο των μεταδιδόμενων με την μετάγγιση νοσημάτων.

Ακολουθούμε τα διεθνή πρότυπα

Όλες οι ακολουθούμενες διαδικασίες είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες καθώς και αυτές της παγκόσμιας οργάνωσης υγείας και άλλων διεθνών οργανισμών.

Scroll to Top